Duurzaam

Om u nog meer van dienst te zijn komen we nu ook met een label die het assortiment van groothandel Van Dijk Duurzaam versterkt. Een duurzaam label want duurzaam ondernemen betekent ook dat wij u graag in de gelegenheid stellen om te kiezen uit een duurzaam assortiment middels een fair deal.

Wat is duurzaam voedsel nu precies?
Duurzaam voedsel is voedsel dat duurzaam geproduceerd is.

Duurzaam produceren houdt in dat:

  • er zo zuinig mogelijk wordt omgegaan met natuurlijke bronnen als water, energie en land,
  • er voor gezorgd wordt dat er zo weinig mogelijk verontreinigende stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, antibiotica en CO2, in het milieu komen
  • mensen en dieren die bij de productie betrokken zijn zo goed mogelijk worden behandeld.